FreeFree防蚊喷雾100ml

我们支持多种安全高效的支付方式

Hyönteisten karkottamiseen iholta.

Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Använd biocider säkert, läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation


För att stöta bort insekter från huden.

Använd biocider på ett säkert sätt, läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H319 Starkt irriterande för ögonen.

Använd biocider på ett säkert sätt, läs alla etiketter och produktinformation före användning.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

更多信息
品牌 Free